ప్రధాన మంత్రి శ్రమ యోగి మంధన్ యోజన 2021 | PM-SYM @maandhan.in

ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ యోగి మంధన్ యోజన 15 ఫిబ్రవరి 2019న అమలు చేయబడింది. ఈ పథకం కింద 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ప్రతినెలా 3000 రూపాయల పింఛను లబ్ధిదారులకు అందజేస్తారు.  ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ యోగి మంధన్ యోజన 2021 కింద దరఖాస్తు చేసుకునే లబ్ధిదారుల వయస్సు 18 సంవత్సరాల నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF), నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS) మరియు స్టేట్ … Read more