ప్రధాన మంత్రి సుకన్య సమృద్ధి యోజన 2020 – PM Sukanya Samriddhi Yojana in Telugu

Sukanya Samriddhi Yojana in telugu | Sukanya Samriddhi Yojana online form 2020  మీ ఇంట్లో అడపిల్లలు ఉన్నారా..అయితే పెద్ద శుభవార్త. మోడీ ప్రభుత్వం నుండి కొత్త పథకం వచ్చింది. ఈ పథకం కింద అందరూ అడపిల్లలకి  కేవలం 250 పెట్టడం తో 10 లక్షలు వారు వస్తుంది.ఇప్పుడు ప్రధాన మంత్రి సుకన్య సమరిద్ది యోజన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఈ పథకం మీ దగ్గర లో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్ లేక బ్యాంక్ … Read more

ప్రధాన్ మంత్రి కన్యా ఆషిర్వాడ్ యోజన 2020 – PM Kanya Ashirwad Yojana Telugu

 PM Kanya ashirwad yojana application Form: ఆడపిల్లలు కోసం మోడీ ప్రభుత్వం నుండి ఎన్నో పధకాలు వస్తుంటాయి అలాంటి ఒక్క అద్భుత మైన పథకం  ప్రధాన్ మంత్రి కన్యా ఆషిర్వాడ్ యోజన పేరు లొనే అర్థము అయింది ఆడపిల్లలును దీవెనలు ఇస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పదం ఈ పథకం.ప్రధాన మంత్రి అడపిల్లలని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ వాలకి అంటూ ఒక్క ప్రత్యేకత ఉండాలి అన్ని చేపి మోడీ ప్రభుత్వం ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టినది. PM … Read more

Post office FD scheme – పోస్ట్ ఆఫీసు fd పదకం లో అనేక ప్రయోజనాలు – ToBeFrank

Post office FD scheme :  మీరూ  పోస్ట్ ఆఫీసు కి  జీవితం లో  ఒక్కసారి అయిన వెళ్ళె ఉంటారు. పోస్ట్ ఆఫీసు లో ఖాతా ఉన్నవాలకి పెద్ద శుభవార్త లేకపోతే ఇప్పుడే వెళ్ళి ఖాతా తెరవండి అనేక ప్రయాజనాలు ఉన్నాయి.  ఇప్పుడే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..   పోస్ట్ ఆఫీసు fd స్కీమ్ మీరు మిన్ 1 ఇయర్ నుండి మాక్సిమం లిమిట్ లేదు. మీకు కావాలిసిన అమౌంట్ పెట్టచ్చు లిమిట్ లేదు దీనిలో మీకు బ్యాంక్ కన్నా … Read more

PM awas yojana 2020 : ప్రదాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద అందరికీ గృహం వస్తుంది..అప్లై చేసుకోండి !

PM Awas Yojana 2020 : మీకు సొంత గృహం లేదా. ఐతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి వచ్చిన ఈ పధకం ద్వారా అందరికీ సొంత గృహం వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని అర్హతలు , ఎలా అప్లై చేయండి మరియు అనేక విశేషాలు తెలుసుకుందాం.     ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కి ప్రతి భారతీయుడు అప్లై చెయ్యచ్చు. ఇప్పుడు ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకోండి.     పిఎమ్ ఆవాస్ యోజన అప్లై  చైయడానికి అరహత్తలు : ప్రతి గ్రామ … Read more